For pårørende

I vores afdeling vil vi gerne sætte mere fokus på pårørende til akut, kritisk syge eller tilskadekomne patienter

Et pludseligt og uventet møde med sundhedsvæsenet kan vende op og ned på livet for patienten og dennes pårørende - og noget er måske ændret for altid.

Som pårørende har du en særlig rolle i et patientforløb – både som ressource for patienten, men også for os som sundhedspersonale.

Derfor er Traumecentret på Aarhus Universitetshospital og Akutafdelingen på Aalborg Universitetshospital i gang med et 2 årigt kvalitetsudviklingsprojekt – et projekt hvor vi sætter fokus på de pårørendes behov, når der opstår pludselig sygdom eller tilskadekomst blandt deres nærmeste.

Via en anonym spørgeskemaundersøgelse spørger vi blandt andet de pårørende:

·         Hvordan oplevede du vores støtte og omsorg?

·         Hvordan oplevede du vores måde at informere på?

·         Hvordan oplevede du vores kommunikation?

·         Hvordan inddragede vi dig?

Undersøgelsen skal gøre os klogere på, hvordan danske akutsygeplejersker kan blive dygtigere til at støtte pårørende, og dermed bidrage til at hjælpe dem videre i livet.

For at udviklingsprojektet skal lykkes, har vi brug for DIN hjælp.

Dit bidrag kan gøre en forskel for fremtidige pårørende i afdelingen, og vi håber du er interesseret i at bidrage til forbedring af vores sygepleje og støtte til pårørende.

Du kan bidrage ved at udfylde vores spørgeskema (ca. 20 min) eller ved at tage kontakt til den projektansvarlige sygeplejerske (se nedenstående kontaktoplysninger).

 

Mia Blaabjerg

Projektansvarlig sygeplejerske, MSc

miabjn@rm.dk

mob: 23248184